Čtěte dále

" /> Výzkumné Studie FasTracKids - FasTracKids – Praha 1

FTK

Výzkumné studie FasTracKids

Růst a vývoj Vašeho dítěte je hlavním cílem každého programu FasTrack® učebního systému. Jedním ze způsobů, jak tento přístup aplikujeme, je precizní dokumentace výsledků a pokroků dítěte.

Účelem tohoto průzkumu je informovat:

• rodiče o nepřetržitém pokroku našich studentů
• budoucí učební plán
• profesionální školení našich instruktorů

Všechny naše programy jsou postavené na pečlivém pedagogickém výzkumu, ale některé naše programy mají navíc výsledky prokázané důkladným zkoumáním a analýzou dat:

FasTrack Signing FasTrack® Signing

Výzkum provedený doktorkou Michelle Anthonyovou a Reynou Lindertovou ve spolupráci s Kalifornskou univerzitou v Berkeley testoval teorii vývoje a osvojování jazyka na dětech ve věku od 6 měsíců do 2 let. Výzkum ukázal, že když byly děti vystaveny znakování už v raném věku, byla jejich slovní zásoba v době, kdy začaly mluvit, větší než u těch dětí, které znakování nepoužívaly. Děti, které znakování ovládaly, uměly ve srovnání s neznakujícími dvakrát více slov.

signingresearch_czech

FasTrack Signing (znakování) představuje první krok ke vzniku srozumitelné komunikace mezi rodičem a dítětem.

Náš program je založen na Signing Smart™. Klikněte na obrázek a podívejte se na výzkum týkající se tohoto programu.
FasTrack Signing, Signing Smart research

 

FasTrack MusicFasTrack® Music

ABC_Research-Graph_CzechNezávislý výzkum prokázal, že náš program FasTrack Music navyšuje slovní zásobu studentů až o 32%. Náš celosvětový výzkum zjistil, že studenti, kteří se jednou týdně po dobu 60 minut účastnili programu FasTrack Music, zaznamenali významný posun ve čtení ve srovnání s těmi, kteří se našeho programu nezúčastnili. Tento výzkum jasně ukazuje, že studenti, kteří se účastní programu FasTrack Music mají ve srovnání s ostatními lepší jazykové dovednosti.
Klikněte na obrázek a podívejte se na shrnutí výzkumu:

ABCMusicMeEffectivenessSummary-Screen Shot

 

fundamentalsFasTrack® Fundamentals

Už 15 let pomáhá FasTracKids studentům po celém světě k lepším studijním výsledkům. Nezávislý výzkum jasně ukazuje efektivitu našich programů. Výsledky prokazují, že děti, které se účastnily programu FasTrack Fundamentals jsou výrazně připravenější na školu.

research_graph_Czech

Vědci shromažďovali data z pěti různých zemí od studentů mluvících různými jazyky, a přesto jsou výsledky stejně nezvratně pozitivní. Program FasTrack Fundamentals bez ohledu na daný jazyk poskytuje studentům dovednosti, které jsou nezbytné pro akademický úspěch.

Klikněte na obrázek a podívejte se na výsledky výzkumu. Termín „FasTracKids“ zde reprezentuje „FasTrack Fundamentals“:

study results screen shot - Czech