Čtěte dále

" /> FasTrack Tots - FasTracKids – Praha 1

FTK

FasTrack Tots

fastrack_tots_iconZatímco se Vaše dítě batolí, leze a směje se, prozkoumává svět kolem sebe. Dvouleté děti objevují a testují svět pomocí všech svých smyslů a dochází ke svým vlastním závěrům. Náš program FasTrack® Tots pomáhá naplnit potřeby Vašeho batolete a umožňuje mu udělat první krok k tomu, aby se začalo samostatně učit a navazovat přátelství.

Program FasTrack Tots je strukturovaná 60 minutová lekce, ve které Vaše dítě získá první zkušenosti se školní výukou. Děti ve věku od 2 – 31/2 roku zde konstruktivně rozvíjí svou zvídavost, komunikaci, soustředění, sebedůvěru a sociální dovednosti. Budováním přátelství se učí důležité sociální dovednosti, účastní se výtvarných aktivit a hrají si. Děti se zapojují do písniček, pohybových, výtvarných a dalších zábavných aktivit zaměřených na to, aby pomáhaly Vašemu dítěti rozvíjet důležité schopnosti, které jim poskytnou pevné základy pro předškolní a školní vzdělávání a pro život.

FasTrack TotsNáš program FasTrack Tots se zabývá 12 fascinujícími předměty, které zahrnují aktivity jako je hra na kosmonauty, režie divadelního představení a vytváření produktu, který se bude dobře prodávat. Tyto aktivity pomáhají dětem v soustředění a zároveň stimulují jejich kreativitu. Díky důrazu na aktivní intelektuální i tělesnou stránku jsou naše batolata spokojená a mohou se učit a prospívat.

Učitelé s rodiči na schůzkách vše probírají a stanovují spolu další kroky vedoucí k úspěchu dítěte. Společně vyhodnocují rozvoj dítěte a plánují postupné cíle, díky kterým dítě dosáhne zásadního pokroku.

Zprávy o pokroku:

Při přípravě studentů na úspěch ve škole pozorně sledujeme pokrok každého dítěte a používáme FasTrack® Přednosti jakožto srovnávací měřítko. Instruktoři jsou vycvičeni v pozorovacích metodách, díky kterým mohou přesně určit míru pokroku každého studenta.

Týdenní aktuální zprávy:

Všechny programy poskytují rodičům každý týden informace o tom, co jejich dítě v hodinách zažívá. Každé Shrnutí pro rodiče reflektuje, co se děti naučily nového, a navrhuje rodičům nápady, jak nově osvojenou látku doma ještě prohloubit.

fastrack_tots_logo

Zapište své dítě na program Discovery!
Zavolejte do nejbližšího centra.