Čtěte dále

" /> FasTrack Signing - FasTracKids – Praha 1

FTK

FasTrack Signing

FasTrack SigningLámete si někdy hlavu nad tím, o čem asi Vaše dítě přemýšlí? Jakožto rodiče nemluvňat dobře víme, že naše děti umí komunikovat ještě předtím, než se naučí mluvit. Náš program FasTrack® Signing (znakování s miminky) Vám pomůže porozumět tomu, co se Vám Vaše dítě snaží sdělit a zbaví Vás tak frustrace. V našem programu se naučíte metodu, která Vám umožní pomoci Vašemu dítěti vyjádřit své myšlenky a potřeby. Když bude Vaše dítě objevovat svět kolem sebe, bude se s Vámi nyní moci podělit o své zážitky.

FasTrack SigningSpolu s ostatními dětmi a rodiči se můžete učit v naší FasTrack Signing třídě. Tato komunita Vám poskytne potřebnou podporu a prostor pro zábavné učení a společný růst. V průběhu každotýdenních hodinových FasTrack Signing lekcí znakování si Vaše dítě rozšíří slovní zásobu díky písničce, pohybu a kreativnímu hraní. Rodiče se přidávají k ostatním dospělým a společně se naučí zábavné techniky pro komunikaci s miminkem.

Každé malé dítě touží po komunikaci. Můžete si s dítětem začít povídat již v osmi či devíti měsících. To je o deset měsíců dřív, než kdybyste čekali na to, až dítě začne mluvit.

FasTrack Signing je pro všechny děti od 6 měsíců do 2 let. Soustředíme se zde na budování jejich silných stránek a dáváme jim náskok v raném vzdělávání.

Naše výzkumy ukazují, že když jsou děti připravené začít mluvit, používají více slov než děti, které se FasTrack Signing neúčastnily. Nad rámec výzkumů pak patří to, že silné spojení vytvořené mezi Vámi a dítětem ani změřit nelze.

 

signingresearch_czech

Národní studie znakujících dětí v USA
Doktoři Anthony a Lindert provedli průlomovou studii o tom, jaké to přináší výhody, když se děti učí komunikovat prostřednictvím znakování. Jejich výzkum má pozitivní dopad jak na ranou komunikaci, tak i na vývoj mluvené formy řeči. Studie se zúčastnilo více než 200 rodin z celých Spojených států, jejichž děti byly ve věku od 6 do 19 měsíců. Údaje byly získány pomocí kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Všechny rodiny, které se účastnily studie, prošly aspoň osmitýdenním programem FasTrack Signing (původní název Signing Smart). Studie pracovala s daty posbíranými za dobu 9 měsíců.

Výsledky
Děti, které se účastnily FasTrack Signing měly v porovnání s vývojovými normami bohatší slovní zásobu a lepší komunikační dovednosti:

  • V 8 měsících průměrné dítě ještě vůbec nemluví – v 8 měsících průměrné dítě, které se zúčastnilo FasTrack Signing, ovládá 5 znaků a umí říci 1 slovo.
  • Ve 12 měsících umí průměrné dítě říci 3-5 slov – ve 12 měsících umí průměrné dítě, které se zúčastnilo FasTrack Signing, 25 znaků a 16 slov.
  • V 18 měsících umí průměrné dítě říci 10-50 slov – v 18 měsících umí průměrné dítě, které se zúčastnilo FasTrack Signing, 79 znaků a 105 slov.
  • Ve 20 měsících začíná průměrné dítě skládat slova do krátkých vět (např. „Táta auto“) – v 11-14 měsících začíná průměrné dítě, které se zúčastnilo FasTrack Signing, skládat slova do krátkých vět.

Tyto výsledky ukazují, že FasTrack Signing zlepšuje u nemluvňat a batolat celkové komunikační schopnosti i dovednosti spojené s mluveným jazykem.

FasTrack Signing

Začněte komunikovat se svým miminkem ještě dnes!
Zavolejte do svého nejbližšího centra ještě dnes.