Čtěte dále

" /> FasTrack Discoverers - FasTracKids – Praha 1

FTK

FasTrack Discoverers

FasTrack DiscoverersMalé děti jsou přirozeně zvědavé a rády vše zkoumají, experimentují a objevují. FasTrack® Discoverers pro děti od 3-6 let nabízí poutavý vícedenní předškolní vzdělávací program, který rozvíjí zvídavost vašeho předškoláčka a pomáhá mu uspět.

Návyky vedoucí k úspěchu se formují brzy, často ještě před tím, než začnou děti chodit do školy. Je důležité, aby se dítě začalo připravovat na budoucnost včas. Náš program FasTrack Discoverers má vyvážený přístup, který nabízí: rozvoj abstraktního myšlení, slovní zásoby, důraz na digitální výuku, spolupráci a tvořivou atmosféru. Součást našeho učebního plánu je zaměření na schopnost číst, která pomůže Vašemu dítěti k úspěchu ve škole i v životě.

FasTrack DiscoverersVýzkum Bruce Perryho a dalších odborníků na vzdělávání ukazuje, že naši studenti díky častému používání digitálních médií zvládají rychleji přijímat informace. Program FasTrack Discoverers naplňuje potřeby digitálního vzdělávání a poskytuje mnoho příležitostí k seznámení s ostatními dětmi, vzájemné spolupráci na projektech i k rozvoji fantazie a získání sebedůvěry.

Ve spolupráci s rodiči vytváříme prostředí pro studenty 21. století, ze kterých vyrostou úspěšní budoucí leadeři. Za použití vědeckých metod podporujeme studenty ve zvídavosti a inovativním myšlení. Děti objevují a rozvíjí hypotézy a učí se, že schopnost klást otázky je prvním krokem ke kreativitě. Studenti získávají sebedůvěru k objevování a za asistence učitelů a rodičů testují své hranice. Program FasTrack Discoverers je bezpečné prostředí pro inteligentní děti, budoucí inovátory a snílky, kteří změní svět.FasTrack Discoverers

 

Učitelé s rodiči na schůzkách vše probírají a stanovují spolu další kroky vedoucí k úspěchu dítěte. Společně vyhodnocují rozvoj dítěte a plánují postupné cíle, díky kterým dítě dosáhne zásadního pokroku.

Zprávy o pokroku:

Rodiče každý měsíc obdrží kontrolní seznamy pozorování, které budou zaznamenávat vývojové milníky, kterých studenti dosáhli. Učitelé poskytují detailní dokumentaci pokroků v učení, které děti dělají. Rodiče a instruktoři spolupracují, aby zajistili stálý růst a rozvoj studenta.

Týdenní aktuální zprávy:

Všechny programy poskytují rodičům každý týden informace o tom, co jejich dítě v hodinách zažívá. Každé Shrnutí pro rodiče reflektuje, co se děti naučily nového, a navrhuje rodičům nápady, jak nově osvojenou látku doma ještě prohloubit.

Fastrack Discoverers

Rezervujte místo i pro svého malého objevitele!
Zavolejte do nejbližšího centra rozvoje.