Čtěte dále

" /> Příběh FasTracKids - FasTracKids – Praha 1

FTK

O FasTracKids

O FasTracKids

Každé dítě se rodí s mnoha jedinečnými vlohy a talenty.

Už od roku 1998 poskytují naše FasTracKids® programy v mateřských centrech a školách po celém světě jedinečné vzdělání, které pomáhá dětem uspět v 21. století. Vytvořili jsme FasTracKids programy protože věříme, že existuje způsob jak učit děti jinak – zaujmout jejich pozornost tak, aby pro ně učení bylo přirozené. Zaměřujeme se na malé děti, protože rané dětství je období, které je v života člověka nejdůležitější pro rozvoj schopnosti učit se a myslet, a také pro budování emocionální a sociální inteligence. Všechny děti si zaslouží příležitost rozvíjet svůj potenciál, aby mohly v budoucnu uspět.

Naše programy podněcují přirozenou zvědavost Vašeho dítěte skrze tyto FasTrack® Přednostikritické myšlení, kreativitu, komunikaci, kooperaci a klíč k sebedůvěře. Abychom z dětí vychovali dynamické studenty pro 21. století, kombinujeme poutavý učební plán s prostředím založeným na zábavě a spolupráci. Naším cílem je, aby se Vaše dítě naučilo JAK přemýšlet, ne CO si myslet a zároveň získalo i celoživotní lásku k učení.

Proč je celoživotní vzdělávání tak důležité? Už nestačí být tím „nejchytřejším“ ve třídě. Svět se velmi rychle mění. Harvardský profesor a autor bestsellerů Tony Wagner ve své knize “The Global Achievement Gap” (Všeobecně chybné zaměření výuky) říká:

„Je sedm dovedností, které jsou nezbytné pro přežití v 21. století: Kritické myšlení a schopnost řešit problémy, spolupráce v rámci sítí, bystrost a přizpůsobivost, iniciativa a podnikavost, efektivní komunikace v mluvené i psané podobě, schopnost hledat a analyzovat informace a rozvíjení zvídavosti a fantazie.“

 

Bylo by nám ctí, kdybyste se k nám připojili, abychom společně mohli poskytnout Vašemu dítěti základ vzdělání, díky kterému z něj vyroste silný a nezávisle uvažující člověk, jenž je schopný konkurence v globálním měřítku.