Čtěte dále

" /> Hlasy FasTrack English - FasTracKids – Praha 1

FTK

Hlasy FasTrack English

FasTracKids® nabízí Vašemu dítěti mnoho různých cest vedoucích k úspěchu ve 21. století. Jednou z těchto příležitostí je možnost dát Vašemu dítěti pevné základy v angličtině. Ve FasTracKids podporujeme jazykový vývoj dětí v angličtině pořádáním každoroční soutěže Voices of FasTrack® English (Proslovy z FasTrack Angličtiny), na které mohou děti předvést svou kreativitu v angličtině.

Studenti zapsaní do programu FasTrack® English ukazují svůj pokrok tím, že vymyslí, nacvičí a pronesou proslov v angličtině. Každého soutěžícího při přednesu natáčí učitel FasTrack English.

Výběr témat pro tuto soutěž je založen na současných celosvětových tématech. Děti po celém světě předvádějí schopnost vyjádřit v angličtině své porozumění tématu a ukazují při tom, jak může dané téma ovlivnit je samotné nebo jejich rodinu, sousedy a přátele. Navíc děti vymýšlejí proslov takovým způsobem, který odpovídá jejich osobnímu stylu učení. Díky tomu mohou přemýšlet tvořivěji a snáze vyjádřit svůj názor. Děti, které se účastní, podávají výkon na vysoké úrovni postavený na velké sebejistotě v používání cizího jazyka, široké slovní zásobě a zejména na porozumění anglickému jazyku.

Zde se můžete podívat na videa, která vyhrála v jednotlivých kategoriích první místo. Všem účastníkům po celém světě gratulujeme!

Vítěz kategorie 1 – Mary z FasTracKids – CitySmart Vietnam: 15-30 vteřinová prezentace pro studenty navštěvující FasTracKids 1. rok. Mary si vybrala následující témata: oblíbená hračka a proč je oblíbená; oblíbené jídlo a proč je oblíbené; popis svého pokojíčku.

Kategorie 2 – Stefania z FasTracKids – Novorossiysk, Rusko: 30-60 vteřinová prezentace pro studenty navštěvující FasTracKids 2. rok. Stefania vypráví o svém tajném talentu a hobby.

Kategorie 2 – Dias z FasTracKids – Aktau, Kazakhstan: 30-60 vteřinová prezentace pro studenty navštěvující FasTracKids 2. rok. Dias popisuje své oblíbené oblečení a kam si ho nejraději bere.

Kategorie 3 – Seoyoung z FasTracKids – Jižní Korea: 30-60 vteřinová prezentace pro studenty navštěvující FasTracKids 3. rok. Seoyoung vypráví o své oblíbené zmrzlině.

Kategorie 3 – Seoyoung z FasTracKids – Jižní Korea: 30-60 vteřinová prezentace pro studenty navštěvující FasTracKids 3. rok. Seoyoung vypráví o své oblíbené zmrzlině.

Kategorie 4 – studeni FasTrack English z FasTracKids – Moldávie: Studenti recitují nebo zpívají písničku, kterou se naučily na FasTrack English. Toto může být individuální nebo skupinové vystoupení.