FTK

Vývoj mozku

Vývoj lidského mozkuVe výzkumu v oblasti vývoje mozku došlo v posledních letech k významným objevům. Na základě těchto výsledků dnes již víme,

jak u dětí funguje učení. V mozku se nachází asi sto miliard neuronů, které komunikují prostřednictvím elektrických signálů.       V prvních deseti letech života se v dětském mozku vytvoří stovky miliard nervových spojení. Rané dětské zážitky vytvářejí nejen základ pro rozvoj osobnosti a učení, ale přímo ovlivňují způsob, jakým jsou nervové buňky v mozku propojeny.

 

  • Tato propojení mají zásadní vliv na naše pocity, slovní   vyjadřování a myšlení.
  • Čili zkušenosti a zážitky neovlivňují jen vývoj dítěte, ale doslova formují a budují jeho mozek.

Špatná činnost mozku je hlavní příčinou, proč žáci ve škole neprospívají a dospělí selhávají v práci a mezilidských vztazích.

Vývoj mozku je nejrychlejší v prvním roce života.

Do tří let se v dětském mozku vytvoří asi tisíc bilionů nervových spojení.

Spoje, které jsou v prvních letech života často a opakovaně užívány se fixují jako trvalé.

Nejrychlejší rozvoj osobnosti nastává v období mezi třetím

a desátým rokem věku. Mozková aktivita dětí v této věkové skupině je asi dvakrát vyšší než naměřená mozková aktivita dospělých.

Při správné stimulaci se neurony naučí pracovat co nejúčinněji. Jestliže dokážeme funkci nervových buněk zlepšovat, zvýší se pravděpodobnost, že náš mozek zůstane po celý život aktivní a schopný učit se novým dovednostem.

Příkladem je čtení pohádek:

Děti si rozšíří slovní zásobu na základě zkušenosti. Když budeme číst dětem knížky, tak bude u dětí docházet ke spojení neuronů a tím k rozvoji mozku. Pokud budeme číst dítěti oblíbenou knihu opakovaně, v dětském mozku začne být spojení neuronů silnější a výraznější. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, trénujeme paměť, ulehčujeme učení a pomáháme dosáhnout úspěchů ve škole. Zabraňujeme tím díky tomu závislosti na televizi a počítači.

K rozvoji mozku také dochází, jestliže si budeme s dítětem povídat o příběhu, budeme-li používat nová slova, tím vytvoříme u dítěte větší slovní zásobu

na rozdíl od sledování televize, která nepřináší dítěti žádoucí rozvoj mozku. Televize dítěti nevysvětlí, čemu nerozumí.

 

Učení začíná již před narozením. Zkušenosti dítěte v raném dětství jsou rozhodující pro růst a vývoj.

Celkový dětský vývoj (fyzický, sociální, emoční i kognitivní) je spjat s vývojem mozku. Každá z těchto oblastí se u dětí mění díky zkušenostem. Některé schopnosti se rozvíjejí rychleji, jiné pomaleji. Každé dítě se učí nové dovednosti v jiném věku.

Jestliže naučíte dítě neurony správně stimulovat, budou pracovat efektivněji a jejich mozek bude aktivní a schopný se učit po celý život.

UNICEF – Early Childhood Development – The key to full and productive life