FTK

FasTrack Učící Stanice

Digitální svět našeho nového milénia přináší vznik nového typu studenta. Pro naše děti jsou nové technologie již naprostou přirozeností. Proslulý neurolog Bruce Perry prohlašuje, že mozky lidí, kteří vyrůstají v digitálním prostředí, jsou nastavené jinak než tomu bylo v předešlých dekádách. Student digitálního věku se může učit mnoha různými metodami včetně multimediální výuky.

FasTrack Learning StationVe FasTracKids® věříme, že moderní technologie by se měly v hodinách využívat způsobem, který odpovídá věkové kategorii dítěte. FasTracKids systém učení naplňuje potřeby studentů díky učebnímu plánu, který je zkoncipován pro interaktivní FasTrack® Učící stanici. Studenti se aktivně podílejí na chodu hodiny díky videím, zvukům a konverzacím, které je dokáží zaujmout a zapojit do her a aktivit. Jejich schopnost učit se se zlepšuje prostřednictvím používání technologií v prostředí, které podněcuje vzdělávání pomocí všech smyslů.

Používáme naší patentovanou metodu s názvem Educational Zig-ZaggingSM, která dokáže naše malé studenty zaujmout využitím digitálních médií, ale i sociální a interakcí a vzájemnou spoluprací, které jsou zcela nezbytné pro opravdové učení. V rámci naší metody učení dochází k častému opakování potřebnému pro zapamatování nových informací. To v kombinaci s dynamickou interakcí vede k nadšení z učení. Učitelé FasTracKids pak pomáhají každému dítěti s aktivitami, které prohlubují jeho znalosti.

FasTrack Learning StationFasTracKids je jediný vzdělávací systém pro malé studenty, který je záměrně navržen tak, aby maximalizoval používání interaktivní tabule a zároveň zachovával standard, který vývojově odpovídá dětským potřebám.