FTK

FasTrack English

FasTrack EnglishMomentálně žije na světě více než 350 milionů anglických rodilých mluvčích a ještě více těch, pro které je angličtina druhý jazyk. Schopnost dorozumět se anglicky usnadňuje kariéru v mezinárodní diplomacii, komerčním sektoru, dopravě, vzdělávání a v mnoha dalších. FasTracKids® podporuje u dětí rozvoj angličtiny, který jim pomůže lépe komunikovat se světem kolem. Optimální doba na to naučit se plynule mluvit jiným jazykem, je už před 8. rokem života. Ve FasTracKids pomáháme dětem se naučit vícero jazyků tím, že se zaměřujeme na čtení, psaní a mluvení anglicky.

Výzkum ukázal, že lidé hovořící více jazyky mají aktivnější neuronovou síť, širší povědomí o světě a je u nich v pozdním věku méně pravděpodobný rozvoj kognitivních dysfunkcí. Děti, které mluví několika jazyky, mají širší slovní zásobu, která jim pomáhá porozumět okolnímu světu, což z nich dělá lepší studenty. Nakonec, schopnost mluvit více jazyky je jedním z mála darů, který Vašemu dítěti vydrží na celý život.

Náš program FasTrack® English pro děti od 3 let nabízí zábavnou a interaktivní formu studia angličtiny. Na rozdíl od tradičních metod výuky angličtiny, je učební plán FasTracKids zaměřený na aktivity, které pro dítě představují hlubokou a poutavou zkušenost. Celým programem je provází kouzelník Makaii. Makaii a jeho přátelé učí angličtinu pomocí her, příběhů, skládaček a dalších aktivit.

Na konci programu mají děti vybudované pevné základy v angličtině. Náš program je propojený s Cambridge University Starters Examination (Začátečnická zkouška Univerzity v Cambridgi), která je vyžadovaná na mnoha anglických akademiích a mezinárodních školách.

Učitelé s rodiči na schůzkách vše probírají a stanovují spolu další kroky vedoucí k úspěchu dítěte. Společně vyhodnocují rozvoj dítěte a plánují postupné cíle, díky kterým dítě dosáhne zásadního pokroku.

Podrobnější informace o FasTrack English naleznete v této prezentaci.

 fastrack_english_logo

Vydejte se se svým dítětem na cestu za angličtinou!
Zavolejte do nejbližšího centra rozvoje ještě dnes!