FTK

FasTracKids eventy

Jsme nadšení, že můžeme studentům v našich vzdělávacích centrech po celém světě nabízet příležitosti ke spolupráci. Účastí na našich akcích studenti také pomáhají své lokální komunitě v oblastech jako je gramotnost nebo trvale udržitelný rozvoj.

Tyto mezinárodní akce přináší cennou zkušenost a posilují celoživotní lásku Vašeho dítěte k učení. Zároveň se na nich děti učí, jak mít pozitivní dopad na svou komunitu. FasTracKids nabízí studentům platformu a příležitost k tomu, aby svými myšlenkami a názory změnili svět. Vaše dítě může použít svou kreativitu k tomu, aby se zapojilo do takových globálních konceptů, jako je trvale udržitelný rozvoj nebo vliv rané gramotnosti u dětí.

Přečtěte si více o mezinárodních akcích a soutěžích, které neustále ukazují, jak zásadní je pro studenty FasTracKids® budování lepší budoucnosti pro nás pro všechny!

 

Read for the Record

Read for the Record

22. října se bude FasTracKids podílet na 9. každoroční akci s názvem Pojďme spolu zlomit rekord ve čtení (Read for the Record®). Jde o mezinárodní kampaň zaměřenou na důležitost rané gramotnosti. Read for the Record ukazuje sílu čtení tím, že spojuje předškolní děti a dospělé ve společném úsilí přečíst ve stejný den stejnou knihu.
Čtěte dále…

voices_of_fastrackids

Hlasy FasTracKids

FasTracKids pořádá každoroční mezinárodní soutěž dětských proslovů. Studenti, kteří se účastní programu FasTrack® Fundamentals ukazují svou dobře odvedenou práci a pokrok pomocí vymyšlení, sepsání a přednesení vlastního proslovu ve svém rodném jazyce.
Čtěte dále…

Voices of FasTrack English

Hlasy FasTrack English

FasTrack® English (angličtina) je náš nový program výuky angličtiny jakožto cizího jazyka, který rozmluví každého studenta – a to anglicky! Rozhodli jsme se, že by naše anglicky hovořící studenty měl slyšet celý svět. Druhé každoroční soutěže Voices of FasTrack English Speech (Proslovy z FasTrack Angličtiny) se účastnilo více než 350 soutěžících, kteří nahráli videa ukazující jejich znalost anglického jazyka.
Čtěte dále…

FasTracKids Global Initiative

Globální iniciativa FasTracKids

Náš program globální iniciativy zvaný „Water Wise“ („Rozumné používání vody“) dal studentům FasTracKids v zúčastněných centrech příležitost naučit se více o šetření vodou, spolupracovat na zábavných aktivitách a iniciovat lokální projekty.
Čtěte dále…