FTK

FasTrack Fundamentals

FasTrack FundamentalsProgram FasTrack® Fundamentals učí Vaše dítě jak zábavnou a interaktivní formou získat dovednosti, které mu umožní uspět v 21. století. Program FasTrack Fundamentals pro děti od 3 do 8 let nabízí vyvážený přístup k učení pomocí FasTrack® Učící stanice a naší metodologie zaměřené na celistvý vývoj dítěte. Náš program pomáhá rozvíjet dětskou kreativitu, budovat vysoké cíle a dosáhnout plného potenciálu dítěte.

Náš program FasTrack Fundamentals nabízí Vašemu dítěti nezapomenutelnou dvouletou vzdělávací cestu napříč 12 tematickými celky od kreativní literatury přes ekonomii až po biologii. Díky záměrně zábavnému učebnímu plánu bude Vaše dítě na každé hodině čelit novým výzvám a zamiluje si učení na celý život.

Nejenže bude Vaše dítě vystaveno stimulujícímu obsahu, ale získá také hodnotné dovednosti pro další vzdělávání a budoucí úspěch. Náš jedinečný přístup ke vzdělání je zacílen na FasTrack® Přednosti:

FasTrack FundamentalsKreativita – Necháváme studenty zapojovat při řešení komplikovaných problémů fantazii

Kritické myšlení Podporujeme studenty v tom, aby analyzovali a dotahovali do konce koncepce a nápady

Komunikace Pomáháme studentům, aby své myšlenky formulovali do podoby jasných vyjádření

Kooperace Utváříme ze studentů malé týmy, které společně vymýšlí produkty a nová řešení

Klíč k sebedůvěře Nabízíme bezpečné prostředí pro úspěch i selhání

Učitelé s rodiči na schůzkách vše probírají a stanovují spolu další kroky vedoucí k úspěchu dítěte. Společně vyhodnocují rozvoj dítěte a plánují postupné cíle, díky kterým dítě dosáhne zásadního pokroku.

FasTracKids přináší výsledky:

Výzkum provedený jednou z předních amerických univerzit potvrdil to, s čím se setkáváme ve FasTracKids denně. Výsledky naší práce jsou totiž na dětech vidět. Děti navštěvující program FasTrack FUNdamentals dosahují o 100 až 150 % rychlejšího rozvoje sociálních dovedností než jejich vrstevníci. Více se dozvíte na stránkách s výzkumnými studiemi.

Zprávy o pokroku:

Rodiče každý měsíc obdrží kontrolní seznamy pozorování, které budou zaznamenávat vývojové milníky, kterých studenti dosáhli. Učitelé poskytují detailní dokumentaci pokroků v učení, které děti dělají. Rodiče a instruktoři spolupracují, aby zajistili stálý růst a rozvoj studenta.

Týdenní aktuální zprávy:

Všechny programy poskytují rodičům každý týden informace o tom, co jejich dítě v hodinách zažívá. Každé Shrnutí pro rodiče reflektuje, co se děti naučily nového a navrhuje rodičům nápady, jak nově osvojenou látku doma ještě prohloubit.

fastrack_fundamentals_logo

 Připojte se k nám na cestě za vzděláním Vašeho dítěte.
Zavolejte do nejbližšího centra rozvoje a přijďte na ukázkovou lekci ZDARMA!