FTK

Základy Vzdělávání FasTracKids

Středobodem každé hodiny FasTracKids® je vzdělávací potenciál dítěte. Instruktoři ve FasTracKids se musí účastnit školení a získávájí certifikát v metodologii FasTracKids. Po získání certifikátu instruktoři pokračují v dalším profesním rozvoji a dostávají nejnovější informace o nejlepších způsobech, jak pomáhat každému dítěti v naplnění jeho potenciálu. Školení a semináře jsou zaměřené na vytváření prostředí, které podporuje vzdělávání dětí na základě následujících teorií:

Jean Piaget:

Instruktoři musí znát vývojové milníky, které přinesl jeden z předních badatelů v oblasti vzdělávání, Jean Piaget. Jeho teorie stádií kognitivního vývoje se používá v každém programu FasTracKids, protože pomáhá instruktorům stimulovat studenty tím nejlepším způsobem tak, aby dosáhli rozvoje, který odpovídá jejich věkové kategorii.

Eric Jensen:

Přelomová práce Erica Jensena o učení založeném na vývoji mozku pomáhá instruktorům porozumět kognitivnímu vývoji dětí. Jeho teorie je zaměřená na to, jak se děti učí a jak vytvořit vhodné prostředí pro efektivní výuku. Jeho kniha Teaching with the Brain in Mind poskytuje učitelům informace o neurologickém vývoji, který se objevuje u studentů, kteří jsou vhodným způsobem podněcovaní a povzbuzovaní a jejich mozky se tak správně vyvíjí. Vaše dítě získá mnoho bohatých zkušeností, které podporují vývoj mozku.

Benjamin Bloom:

Systém FasTracKids je založený na prostředí zaměřeném na celostním vzdělávání a interakci. Instruktoři jsou vyškolení v tom, aby pokládali podnětné otázky a stimulovali tak myšlení studentů. Za použití Bloomovy taxonomie jakožto návodu na tvoření náročnějších otázek, nabízí FasTracKids programy Vašemu studentovi příležitost ke kreativnímu kritickému myšlení. Bloomova metoda dotazů dodává studentům motivaci k učení a pomáhá jim vybudovat základy pro samostatné vzdělávání a objevování.

Howard Gardner:

Naši instruktoři se pomocí seminářů profesionálního rozvoje a FasTracKids® Vyhodnocování potenciálu v učení stávají odborníky v oboru individuální výuky. Na základě práce Howarda Gardnera o preferencích v učení přizpůsobují instruktoři každý učební plán tak, aby to nejvíce vyhovovalo každému studentovi, který se hodiny účastní. Učitelé při přípravě hodiny používají Gardenerovu metodu osmi učebních stylů k tomu, aby naplnili individuální potřeby právě Vašeho dítěte.

Reggio Emilia

Reggio Emilia je filosofie vzdělání pocházející z poválečné Itálie. Tato filosofie podporuje velký respekt k dětem a učebnímu procesu. Jedním ze způsobů, jak tento přístup prosazuje, je důraz na pečlivou dokumentaci výsledků dětí. Instruktoři FasTracKids dobře vědí, jak je tato dokumentace důležitá. Díky ní mají rodiče i učitelé přístup k lepšímu porozumění tomu, jak se dítě učí. Napomáhá také sledování konkrétního pokroku, který děti dělají.

FasTracKids v sobě kombinuje nejdůležitější světové filosofické přístupy ke vzdělání tak, aby Vaše dítě dosáhlo v učení úrovně odpovídající jeho věkové kategorii a dosáhlo svého plného potenciálu.