FTK

FasTrack Přednosti

top1-300x300Student 21. století je silný, nezávisle myslící člověk s efektivní konkurenceschopností v globálním prostředí. Nabízíme Vašemu dítěti nezbytné dovednosti v učení, které změní jeho život, pomůžou mu dosáhnout plného potenciálu a připraví ho na školu a na život.

Každý program FasTracKids® nabízí kombinaci dovedností známých jako FasTrack® Pětice Předností. Tyto přednosti se zaměřují na proces učení JAK myslet, NE CO si myslet ani se jen jednoduše memorovat informace. A to vše zábavnou formou!

FasTrack Přednosti:

Kritické myšlení

Fastrackids Critical ThinkingKaždá hodina programu FasTracKids dává Vašemu dítěti prostřednictvím aktivit postavených na řešení problémů prostor k přemýšlení. Tento myšlenkový proces učí studenty analyzovat předpoklady, přicházet s novými alternativami a dělat fundovaná rozhodnutí. Kritické myšlení ještě nabývá na důležitosti když studenti vstupují na vysokou školu a na profesionální dráhu.

Kooperace

Víme, že se děti v tomto věku nejlépe učí v týmech s ostatními studenty. Fastackids Collaboration Prostředí našich tříd nabízí dětem příležitost spolupracovat a učit se spolu s ostatními. Tato jedinečná příležitost rozvíjí schopnost organizovat, plánovat a spolupracovat s ostatními, dostávat a poskytovat zpětnou vazbu a vyhodnocovat své vlastní pokroky v učení. Úlohy ve FasTracKids pomáhají dětem pochopit jak fungovat jako součást týmu, jak být leader a jak spolupracovat s ostatními. Atmosféra kooperace ve třídě umožňuje Vašemu dítěti stát se člověkem, který se bude učit po celý život.

Kreativita

Metodologie FasTracKids umožňuje dětem rozvíjet se a zdokonalovat se v kreativitě. Fastrackids creativity Při hodině má Vaše dítě mnoho příležitostí najít a podělit se o kreativní řešení. Dítě je podporováno v tom, aby bylo konstruktivně zvídavé, což napomáhá jeho kognitivnímu vývoji. Protože děti studují různé předměty, mají příležitost objevovat nové znalosti a zapojovat svou kreativitu v náročných situacích. Naše programy jsou pro Vaše dítě vstupní branou ke kreativnímu myšlení, efektivnímu vyjadřování myšlenek a dovednosti řešit problémy.

Komunikace

Fastrackids CommunicationNa všech hodinách FasTracKids si děti aktivně rozšiřují slovní zásobu tím, že reagují na stimulující podněty a otázky. Nepřetržitá interakce s pokrokovými tématy pokládá základy potřebné pro sebevědomé vystupování. Učitelé děti podporují v tom, aby mluvily v celých větách a vyjadřovaly tak komplexní myšlenky. Mnohé z programů našeho FasTracKids systému učení nabízí dětem příležitost přednést prezentaci natáčenou na video a hodnocenou ostatními dětmi.

Klíč k sebedůvěře

Fastrackids ConfidenceMetodologie FasTracKids nabízí pozitivní atmosféru, ve které se soustředíme na to, jak se děti zlepšují namísto zaměření na jejich chybné odpovědi. Při úspěšném plnění úkolů ve skupinách i zvlášť, buduje u dětí toto konstruktivní prostředí sebedůvěru. Možnost dalších pokusů umožňuje dětem být aktivní bez obav ze selhání. Zatímco se Vaše dítě učí zodpovědnosti za vlastní vzdělávání, rozvíjí programy FasTracKids pozitivním způsobem jeho smysl pro dosažení úspěchu.