FTK

Připravte své dítě na 21. století!

Zjistěte více

Připravte své dítě na 21. století!

Zjistěte více

Připravte své dítě na 21. století!

Zjistěte více

Vítejte rodiče!

Pomáháme Vašemu dítěti k úspěchu v učení i v životě!

Odborníci se shodují na tom, že schopnost učit se celý život je v 21. století tou nejdůležitější dovedností. Rozhodující období pro vývoj této dovednosti nastává v raném dětství, kdy dochází k vytváření neuronových spojení a formuje se emocionální a sociální inteligence dítěte. Program FasTracKids® pomáhá rodinám v celostním vývoji dítěte výukou této pětice nezbytných dovedností: kritické myšlení, kreativita, komunikace, kooperace a klíč k sebedůvěře.

Přihlaste své dítě zdarma na FasTracKids ukázkovou hodinu v našem centru, aby se mohlo začít připravovat na cestu životem!

Co je FasTracKids?

Poskytněte svému dítěti veškeré výhody, abyste mu pomohli připravit se na slibnou budoucnost. Programy FasTracKids dokáží zaujmout malé studenty díky budování kognitivních, emocionálních a sociálních dovedností. Výuka je vedena přirozenou cestou. Děti zapojují všechny své smysly a hrají si. Děti, které se zúčastnily FasTracKids programů dosahují úspěchů v akademické dráze, v národních srovnávacích testech, v hudbě, v psaní, v řečnictví – ve všech oblastech života. Část úspěchu dítěte závisí na zapojení rodičů, a proto nabízíme rodičům a prarodičům způsoby, jak se také podílet na vzdělávání dítěte ve FasTracKids.

Klikněte na video a podívejte se, co FasTracKids nabízí!