Čtěte dále

" /> Zásady ochrany osobních údajů - FasTracKids - Praha 6 - FasTracKids – Praha 6

FTK

Zásady ochrany osobních údajů

FasTracKids International , LTD.

Web Site Privacy Policy

Thank you for visiting the FasTracKids International, Ltd. (“FasTracKids”) web site (“our Web Site”). This privacy policy establishes how FasTracKids will handle information learned about you from your visit to our Web Site. Except where expressly indicated otherwise, the word “we” in this privacy policy shall refer to FasTracKids. The references to “our Web Site” in this privacy policy shall refer to both “//www.fastrackids.cz” and “www.fastrackparents.com.

If you are an existing franchisee, licensee, master franchisee or area developer of ours (each, a “Franchisee”), references to “our Web Site” shall include our Web Site’s franchisee sub-domains, franchisee country domains, and any other message board services, bulletin board services, chat areas, blogs, forums, and related communication facilities designed to enable you to communicate with others in the FasTracKids franchise system, which are provided solely for the use of our Franchisees (collectively, the “Franchise Forum”).

 

Link to other Web Sites

Our Web Site may contain links to web sites not controlled or operated by us, including those of other private entities and organizations. Please be aware that when you follow a link to another web site, you are then subject to the privacy policy of the new web site. We do not take responsibility for, nor make any claim or representation as to the privacy policy of any other web site. We recommend that you review the privacy policy of any other web site before submitting personal information to the controller or operator of such web site.

Use of Cookies

A cookie is a small text file that is stored on a user’s computer for record-keeping purposes. They cannot be programmed, cannot carry viruses, and cannot install malware on the host computer. We do use cookies on our Web Site for visitor tracking purposes through Google Analytics.

Access to Personal Information

If any of the personal information that you provide to us changes, or if you no longer desire for us to retain your personal information for the purposes set forth in this privacy policy, you may request the correction, update or deletion of such information by contacting us by any of the means set forth below.

Security

The security of any personal information that you provide to us is important to us. We use generally accepted industry standards to protect any personal information submitted to us by you; however, no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. Therefore, while we strive to use commercially acceptable means to protect your personal information, we cannot guarantee its absolute security.

Terms of use

By using our Web Site, you are bound to the terms of use for our Web Site. You can access those terms of use through our Web Site.

Changes in this Privacy Policy

We expressly reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. If we make material changes to this privacy policy, such changes will be posted on this page.

International Use

We make no representations that this privacy policy is appropriate for locations outside of the United States, or whether access to our Web Site and the provision of information through our Web Site from such locations is permitted. Those who choose to use our Web Site and provide us with information from such other locations do so on their own initiative and are responsible for compliance with applicable local laws.

 

Contact Us

If you have any questions or suggestions regarding our privacy policy, please contact us in any of the following ways:

By email:                     info@fastrackids.com

By telephone:            +1-888-576-6888 Toll Free in the U.S.

+1-303-224-0200

By mail:                       FasTracKids International, Ltd.

6950 East Belleview Avenue, Suite 320

Greenwood Village, Colorado  80111

Attention: Web Master

 

 

Prohlášení

Prohlašujeme, že coby správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonem dné povinnosti, které vyžaduje platná legislativa, zejména zákon o ochraně osobních údajů a GDPR. A proto prohlašujeme, že vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo.
Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:
Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
Zlepšení našich stránek
Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
Kontakt prostřednictvím e-mailu

Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány či vyměňovány.

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.
Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. VpnMentor také chrání vaše informace offline. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce. Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na informace je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům můžete se na nás kdykoliv obrátit a požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše údaje, jaké a k jakému účelu. Ve lhůtě 30 dní vám vydáme stanovisko.

Právo na doplnění a změnu můžete využít, jakmile se vaše údaje změní, zjistíte, že námi vedené údaje jsou neaktuální či neúplné.

Právo na omezení zpracování – jestliže se budete domnívat, že údaje, které zpracováváme v souvislosti s vaší osobou či firmou, jsou neúplné, nepřesné, nebo nabydete dojmu, že neprovádíme zpracování v souladu se zákony a nařízeními, avšak nechcete všechny údaje smazat (nebo jste vznesli námitku proti zpracování), můžete uplatit toto právo. Je možné omezit rozsah osobních údajů nebo účel zpracování, a to např. tak, že odhlášením z newsletteru omezíte účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Právo na přenositelnost

Jestliže budete mít zájem své osobní údaje vzít a přenést k jinému subjektu, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, avšak s rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě, na což si vyhrazujeme lhůtu 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Každý z Vás má také možnost kdykoli požádat o uplatnění práva na výmaz, resp. být zapomenut. Rozhodnete-li se požádat o výmaz / být zapomenut, veškeré vaše osobní údaje vymažeme ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Je-li z důvodu zákonné povinnosti naše firma povinna některé údaje uchovávat, např. evidence daňových dokladů v zákonné lhůtě, vyřadíme všechny takové osobní údaje, po uplynutí lhůty a ty které nejsou vázány jiným zákonem, odstraníme ihned. O dokončení výmazu vás budeme na vyžádání informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Budete-li se domnívat, že s vašimi osobními údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Věříme, že k této situaci nebude důvod, avšak, kdybyste se domnívali o nevhodném nakládání s údaji, velmi oceníme, když zvolíme cestu dohody a nápravy v prvé řadě mezi sebou. V případě, že by taková situace nastala, rádi bychom vás požádali, abyste nás kontaktovali a my se maximálně vynasnažíme o nápravu.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Jestliže čtete tyto řádky, předpokládáme, že jste buďto našim zákazníkem (kupujete naše produkty, resp. služby, nebo jste je v minulosti využívali nebo o ně projevili zájem) a nebo jste náš čtenář (v minulosti jste z vlastní vůle rozhodli vyplnit formulář / dotazník při osobním setkání – např. na některé z výstav, nebo jste vyplnil registrační či jiný kontaktní formulář anebo žádost o zasílání newsletteru, a tím nám poskytli dobrovolně své údaje) a na základě tohoto titulu – oprávněného zájmu – vám čas od času zasíláme e-maily s podnikatelskými příležitostmi, náměty na zlepšení podnikání, informace o podnikatelských akcích či aktivitách, a také jiné články na zájmové téma.

Pokud chcete odběr našich e-mailů ukončit, můžete tak provést stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

V souladu s výše uvedenými právy můžete kdykoliv kteréhokoliv práva využít, stačí nás pouze kontaktovat na e-mailové adrese:Praha1@FasTracKids.cz a my váš požadavek vyřídíme co možná nejdříve v rámci možností, maximálně ve lhůtách uvedených. Jestliže se některé vaše údaje změní, prosíme o informaci, abychom mohli pracovat s aktuálními daty.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Správce

KinderSkills s.r.o.

Pravá 19/245
147 00  Praha 4
Kontakt prostřednictvím e-mailu: Praha1@FasTracKids.cz

IČ: 016 90 698