Čtěte dále

" /> FasTrack Explorers - FasTracKids – Praha 6

FTK

FasTrack Explorers

fastrack_explorers_iconZkušenost ze školky určuje, jaký bude mít Vaše dítě přístup ke škole. Nejlepší předškolní zkušenost poskytuje dítěti program FasTrack® Explorers. Naše ověřená metoda, která poskytuje pevný základ pro vzdělávání, je dostupná v podobě vícedenního předškolního programu. Náš učební plán FasTrack Explorers pro děti od 2-4 let nabízí Vašemu dítěti interaktivní digitální zkušenost spojenou s příležitostí spolupracovat s učiteli a ostatními studenty.

Vaše dítě má každý den příležitost používat techniku, po které studenti ve 21. století tolik touží a zároveň spolupracovat s ostatními a stimulovat tak svůj kognitivní rozvoj.

Česko-anglická FasTracKids školka

FasTrack ExplorersUčitelé ve FasTracKids® jsou proškolení v tom, aby pomáhali Vašemu dítěti v tomto období dosáhnout jednotlivých vývojových milníků. Kombinace digitální výuky, dovednosti řešit problémy a zaměření na sociální i emocionální rozvoj dítěte vytváří pro tuto věkovou kategorii ucelený zážitek ze vzdělání. Dítě se po celou dobu aktivně zapojuje, protože den ve FasTrack Explorers je plný hudby, výtvarného umění a pohybu. Díky metodě FasTracKids se celým dnem prolíná raná dovednost číst a počítat.

Jakožto rodiče budete pravidelně informováni o pokrocích Vašeho dítěte pomocí kontrolního seznamu pozorování. To Vám pomůže spolupracovat s učitelem na vytvoření učebního plánu, díky kterému bude Vaše dítě připravené na školu. Učitelé s rodiči na schůzkách vše probírají a stanovují spolu další kroky vedoucí k úspěchu dítěte. Společně vyhodnocují rozvoj dítěte a plánují postupné cíle, díky kterým dítě dosáhne zásadního pokroku.

Zprávy o pokroku:

Rodiče každý měsíc obdrží kontrolní seznamy pozorování, které budou zaznamenávat vývojové milníky, kterých studenti dosáhli. Učitelé poskytují detailní dokumentaci pokroků v učení, které děti dělají. Rodiče a instruktoři spolupracují, aby zajistili stálý růst a rozvoj studenta.

Týdenní aktuální zprávy:

Všechny programy poskytují rodičům každý týden informace o tom, co jejich dítě v hodinách zažívá. Každé Shrnutí pro rodiče reflektuje, co se děti naučily nového, a navrhuje rodičům nápady, jak nově osvojenou látku doma ještě prohloubit.

 

Bližší informace o tomto programu naleznete v této prezentaci.

 

fastrack_explorers_logo

 Přidejte se a prozkoumávejte s námi svět už dnes!
Zavolejte do nejbližšího centra.