Čtěte dále

" /> FasTrack Fundamentals - FasTracKids – Praha 6

FTK

FasTrack FUNdamentals

FasTrack FundamentalsProgram FasTrack® Fundamentals učí Vaše dítě jak zábavnou a interaktivní formou získat dovednosti, které mu umožní uspět v 21. století. Program FasTrack Fundamentals pro děti od 3 do 8 let nabízí vyvážený přístup k učení pomocí FasTrack® Učící stanice a naší metodologie zaměřené na celistvý vývoj dítěte. Náš program pomáhá rozvíjet dětskou kreativitu, budovat vysoké cíle a dosáhnout plného potenciálu dítěte.

FasTrack FUNdamentals nabízí Vašemu dítěti nezapomenutelnou dvouletou vzdělávací cestu napříč 12 tematickými celky od kreativní literatury přes ekonomiku a komunikaci až po biologii. Díky záměrně zábavnému učebnímu plánu bude Vaše dítě na každé lekci čelit novým výzvám a zamiluje si učení na celý život.

Nejenže bude Vaše dítě vystaveno stimulujícímu obsahu, ale získá také hodnotné dovednosti pro další vzdělávání a budoucí úspěch. Náš jedinečný přístup ke vzdělání je zacílen na FasTrack® Přednosti:

FasTrack FundamentalsKreativita – Necháváme studenty zapojovat při řešení komplikovaných problémů fantazii

Kritické myšlení Podporujeme studenty v tom, aby analyzovali a dotahovali do konce koncepce a nápady

Komunikace Pomáháme studentům, aby své myšlenky formulovali do podoby jasných vyjádření

Kooperace Utváříme ze studentů malé týmy, které společně vymýšlí produkty a nová řešení

Klíč k sebedůvěře Nabízíme bezpečné prostředí pro úspěch i selhání

Učitelé s rodiči na schůzkách vše probírají a stanovují spolu další kroky vedoucí k úspěchu dítěte. Společně vyhodnocují rozvoj dítěte a plánují postupné cíle, díky kterým dítě dosáhne zásadního pokroku.

FasTracKids přináší výsledky:

Výzkum provedený jednou z předních amerických univerzit potvrdil to, s čím se setkáváme ve FasTracKids denně. Výsledky naší práce jsou totiž na dětech vidět. Děti navštěvující program FasTrack FUNdamentals dosahují o 100 až 150 % rychlejšího rozvoje sociálních dovedností než jejich vrstevníci. Více se dozvíte na stránkách s výzkumnými studiemi. Velké výsledky přináší také v rozvoji slovní zásoby, jak u českých, tak zahraničních studentů, kteří chtějí studovat v českém či anglickém jazyce.

 Zprávy o pokroku:

Rodiče každý měsíc obdrží kontrolní seznamy pozorování, které budou zaznamenávat vývojové milníky, kterých studenti dosáhli. Učitelé poskytují detailní dokumentaci pokroků v učení, které děti dělají. Rodiče a instruktoři spolupracují, aby zajistili stálý růst a rozvoj studenta.

Týdenní aktuální zprávy:

Všechny programy poskytují rodičům každý týden informace o tom, co jejich dítě v hodinách zažívá. Každé Shrnutí pro rodiče reflektuje, co se děti naučily nového a navrhuje rodičům nápady, jak nově osvojenou látku doma ještě prohloubit.

Bližší informace naleznete v této prezentaci.

Praktické věci se dozvíte v tomto dokumentu.

fastrack_fundamentals_logo

 Připojte se k nám na cestě za vzděláním Vašeho dítěte.
Zavolejte do nejbližšího centra rozvoje a přijďte na ukázkovou lekci ZDARMA!