Čtěte dále

" /> 3 tipy k optimální podpoře učení u dětí - FasTracKids - Praha 6 - FasTracKids – Praha 6

FTK

3 tipy k optimální podpoře učení u dětí

Jakožto rodič chcete udělat vše možné k pozvednutí akademických dovedností vašeho dítěte. Na štěstí existují kroky, které můžete udělat, abyste podpořili jejich studium a pomohli jim do detailů odhalit jejich potenciál. Níže se s námi lektoři z FasTracKids v Dejvicích podělí o několik tipů, jak podpořit lepší učební návyky a schopnosti dětí.

Lektoři jako průvodci povzbuzují efektivní učení.

1) Přibližte věci z praktické stránky a zpřístupněte je dětem

Pro dítě je snadnější vidět věci z předmětu jako je matematika nebo jazyk tak, jak jsou užívané v každodenním životě. U více komplexní látky, ať už je to geometrie, ekonomika, zeměpis nebo jiné vědy, mohou být souvislosti s aplikací, se kterou se dítě bude setkávat méně jasné. Když vaše dítě řeší tyto náročné oblasti, ukažte mu je. Ve FasTracKids je vaše dítě v prostředí, které mu nabízí výzvy pro užití a aplikování probíraných materiálů a znalostí do reálného světa, ať už se jedná o FasTracKids programy nebo doučování matematiky či jiného předmětu. Například předvedením jednoduchého experimentu v reálném čase. Konkrétně objevením toho, co se stane, když např. smícháme ocet s jedlou sodou.

2) Podněcujte nezávislost                           

Jeden z hlavních cílů jakéhokoliv vzdělávání, ať už probíhá doma, ve škole nebo s lektory, by mělo být vedení dítěte k nezávislé a samostatné práci, kterou bude vykonávat rádo. Znamená to, že děti potřebují dostatek času a prostoru k prozkoumávání předmětů, což jim umožňuje experimentovat s jejich vlastními řešeními. Nestůjte nad jejich prací, věci se tím komplikují. Namísto toho jim dejte dostatečný prostor pochopit podstatu látky, samy se tak poučí ze svých vlastních chyb a lépe si upevní nové znalosti.

3) Nebojte se technologií

Technologie jsou neoddělitelnou součástí dnešního života. Mnozí rodiče se strachují ohledně potenciálních mínusů závislé společnosti na technologii. Ale když přijde na učení, tak technologie nabízí úžasné způsoby, jak zapojit studenty do těžších předmětů, které jsou pro ně výzvou. Zahrnutí online výukových interaktivních her a aktivit do jejich normálního učebního plánu je další možnost, jak mít přístup k novým materiálům. Technologie nám otevírají cestu k tomu, jak udělat z obvykle nudného předmětu, předmět zajímavý.

Učitelé a lektoři ve FasTracKids investují mnoho času do správného využívání technologií při výuce, tak aby dosáhli optimálního učebního procesu a výsledků u studentů. Nabízí také kroužky na rozvoj dětí, přípravu k přijímačkám na prestižní základní školy a víceletá gymnázia, …