FTK

3 výhody mimoškolních vzdělávacích programů

Zapsání dítěte do mimoškolního vzdělávacího programu nabízí skvělou příležitost k jeho dalšímu vzdělávání a rozvoji dovedností. Výhody těchto programů zdaleka nespočívají pouze v akademickém růstu. Mladí studenti si z těchto lekcí obvykle odnášejí mnoho pozitivních zkušeností. Zde najdete několik důvodů, proč své dítě do podobného programu zapsat.

1. Zvýšení úsilí a sebejistoty v konkrétním předmětu

Když má student problémy s porozuměním vyučované látce v daném předmětu, snaha, kterou do studia vkládá, obvykle začne upadat. Na rozdíl od běžné výuky, je student v mimoškolním programu v méně formálním prostředí. Díky tomu se cítí jistěji při kladení otázek, aniž by zpomaloval zbytek třídy. Na základě takto nabyté jistoty, vkládá student více úsilí do svého studia, a má větší touhu uspět.

2. Rozšíření společenských kruhů

Ve škole se dítě setkává se stále stejným okruhem lidí. Přestože tato skutečnost vytváří v dítěti velmi cenný pocit komunity, je důležité, aby potkávalo také další lidi a rozvíjelo nová přátelství. V mimoškolních programech rozšíří student své společenské kruhy a potká mnoho přátel a spolužáků, kteří jej mohou podpořit. Neméně důležitý je také fakt, že rozliční učitelé mohou k látce přinést novou perspektivu a zároveň nabídnout studentovi možnost interakce s dospělými a jejich unikátními studijními materiály a přístupem.

3. Zvýšení sebevědomí

Když student lépe uchopí téma, se kterým měl dříve problémy, bude se mnohdy cítit hrdě a sebevědomě. Toto dítěti prospěje ve všech oblastech života, jak ve třídě, tak i mimo ni. Vědomí, že v minulosti již uspělo při řešení složité situace dodá dítěti lepší pocit až bude překonávat akademické výzvy v budoucnosti.

Mimoškolní vzdělávací programy pomohou vašemu dítěti vzkvétat. Ve FasTracKids centru rozvoje na Praze 6 najdete mnoho zajímavých programů pro rozvoj vašeho dítěte od 6 měsíců do 12 let. Zavolejte na číslo +420 730 802 507 nebo napište na email: Praha6@FasTracKids.cz a zapište své dítě do některého z programů již dnes.