FTK

Školka

Školka FasTracKids

Na základě dosavadních zkušeností a přání našich rodičů jsme rozšířili nabídku na ucelený vzdělávací blok, který programy FasTracKids umožňují.

Nabízíme komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte. Pro vzdělávání Vašeho dítěte využijeme osvědčený obsah našich FasTracKids Programů Discoverers nebo Explorers podle věku a preferencí dítěte. Garantujeme zároveň individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí, kterých je maximálně 8 ve třídě. Ukázkový den je zdarma.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávaní. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte.

Domluvíte se s námi rusky a anglicky.

V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.