FTK

Program

FasTrack Explorers  

Zkušenost ze školky určuje, jaký bude mít Vaše dítě přístup ke škole. Nejlepší předškolní zkušenost poskytuje dítěti program FasTrack® Explorers. Naše ověřená metoda, která poskytuje pevný základ pro vzdělávání, je dostupná v podobě vícedenního předškolního programu. Náš učební plán FasTrack Explorers pro děti od 2-4 let nabízí Vašemu dítěti jedinečnou zkušenost spojenou s příležitostí interaktivně spolupracovat s učiteli a ostatními dětmi.

Vaše dítě má každý den příležitost používat techniku, po které studenti ve 21. století tolik touží a zároveň spolupracovat s ostatními a stimulovat tak svůj kognitivní rozvoj. <<Čtěte více>>

FasTrack Discoverers   

Malé děti jsou přirozeně zvědavé a rády vše zkoumají, experimentují a objevují. FasTrack® Discoverers pro děti od 3-6 let nabízí poutavý vícedenní předškolní vzdělávací program, který rozvíjí zvídavost vašeho předškoláčka a pomáhá mu uspět.

Návyky vedoucí k úspěchu se formují brzy, často ještě před tím, než začnou děti chodit do školy. Je důležité, aby se dítě začalo připravovat na budoucnost včas. Náš program FasTrack Discoverers má vyvážený přístup, který nabízí: rozvoj abstraktního myšlení, slovní zásoby, důraz na digitální výuku, spolupráci a tvořivou atmosféru. Součást našeho učebního plánu je zaměření na schopnost číst, která pomůže Vašemu dítěti k úspěchu ve škole i v životě. <<Čtěte více>>