FTK

5 výhod hlasitého čtení v každém věku

Jednou z mých nejoblíbenějších vzpomínek na dětství je, když mi tatínek četl pohádku Labutí trumpetka. Rodiče i sourozenci mi četli velmi často a také jsem měla hromadu nádherných obrázkových knih, které jen zvaly k prohlédnutí. Nejkrásnější však bylo, když můj tatínek seděl u mé postele a kapitolu po kapitole předčítal mé oblíbené příběhy.

Kdybych řekla, že čtení miluji, zdaleka by to nevyjádřilo,jaký vztah ke čtení opravdu mám. Tato má láska bezpochyby pramení z hodnoty, která byla čtení přikládána, když jsem vyrůstala. Nicméně hlasité čtení znamená pro vaše dítě mnohem více než jen tvorbu krásných vzpomínek a lásku ke čtení. Kromě vyššího sebevědomí a jistoty při čtení a porozumění textu, má hlasité čtení pozitivní vliv na psaní, vyjadřování, poslech a pozornost dětí.

Podívejme se blíže na následující výhody, které hlasité čtení vašim dětem přináší:

Hlasité čtení ukazuje vašemu dítěti, jak by správné čtení mělo vypadat.

Když svému dítěti čtete nahlas, může vypozorovat, jak by správné plynulé čtení mělo vypadat a znít. Správný čtenář přizpůsobuje obsahu textu tempo, tón i hlasitost přednesu. Přečteme-li tedy: „Líza vykřikla „Jupí!“ ve chvíli, když její kamarád překročil cílovou čáru a vyhrál první místo.“, bude to znít velmi odlišně, než když přečteme: „Líza kňučícímu štěňátku zašeptala do ouška „Všechno bude v pořádku maličký.“, přitulila se k němu a oba usnuli.“Při správném způsobu hlasitého čtení, bude první věta přečtena o něco rychleji, veseleji a hlasitěji než ta druhá. Tyto rozdíly v intonaci, pomohou mladým čtenářům snáze pochopit slovní zásobu i obsah, který text sděluje.

Hlasité čtení pomáhá vašemu dítěti vytvářet slovní zásobu.

Když přečtete věty „Líza vykřikla „Jupí!“…“ a „Líza kňučícímu štěňátku zašeptala do ouška…“ správně, mnohem snáze dítěti vysvětlíte význam slov vykřiknout a zašeptat. I ti nejmenší posluchači vycítí, že je v těchto slovech značný rozdíl a zkušenost s hlasitým čtením jim pomůže zapamatovat si význam slov lépe.

Hlasité čtení pomáhá vašemu dítěti zlepšit psaní, vyjadřování i poslech.

Studenti se naučí značnou část své slovní zásoby jednoduše poslechem. Čím většímu množství slov jsou tedy vystaveni, tím více slov se naučí. Hlasité čtení vystavuje studenty ještě širší škále slov. Mnohé z těchto slov jsou příliš složité, než aby je mohli studenti sami přečíst. Brzo zjistíte, že vaše dítě používá tato nová slova, když s vámi hovoří nebo dokonce i v psaném projevu.

Hlasité čtení pomáhá vašemu dítěti lépe porozumět textu.

Když svému dítěti čtete nahlas, znamená to, že jste spolu oba prožili čtený příběh a můžete se o něm dále bavit. Které postavy se vám líbily nejvíce? Kdo se vám nelíbil vůbec? Co se v příběhu odehrálo? Stalo se něco podobného i vám? Díky tomu, že si s dítětem povídáte o tom, co se v příběhu dělo, pomáháte mu lépe porozumět přečtenému textu. Mnozí rodiče také v průběhu čtení na chvíli zastaví, a na něco se dítěte zeptají, případně upozorní na konkrétní slovo nebo obrázek v příběhu. Přilákají tak pozornost dítěte na detaily a ono se na ně později začne soustředit samo. Nejlepší metodou, jak zlepšit čtení a porozumění, je pak pravidelné čtení.

Hlasité čtení zvyšuje pozornost vašeho dítěte.

Jakýkoliv text, který čtete, může být vhodný k hlasitému čtení – knihy, časopisy, noviny, ale dokonce i učebnice… Čtením knih a příběhů můžete velmi snadno získat pozornost svých malých studentů. Nebojte se zapojit členy rodiny a střídejte se při výběru různých textů a obrázků. Příjemně vás překvapí, když uvidíte, jak se i odtažitý teenager začne usmívat při hlasitém čtení jeho oblíbené pohádkové knížky!

Snažte se svým dětem číst každý den. Nezáleží na věku, zážitek z hlasitého čtení je přínosný pro všechny bez rozdílu!

 

Autor: KristenKinney-Haines

Zdroj: Learningliftoff.com

Překlad: FasTracKids